دوان صنعت

شرکت تولیدی، فنی، مهندسی

Davan Sanat Co.
Prod . Eng . Tech
شرکت دوان صنعت
شرکتهای صنعتی شیراز
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و کارخانه های سیمان
دوان صنعت شرکت تولیدی، فنی، مهندسی
ساخت سازه های فلزی
ارتباط با ما
کارخانه: شیراز، انتهای بلوار امیرکبیر، جنب پل چنار راهدار
تلفــن: 071-38450498 - 38428383 - 38222151
فکــس: 071-38450500 - 38428384
همراه: 09171095156 (اعتمادی)
ایمیـل: info@davansanat.com