دوان صنعت

شرکت تولیدی، فنی، مهندسی

Davan Sanat Co.
Prod . Eng . Tech
شرکت دوان صنعت
شرکتهای صنعتی شیراز
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و کارخانه های سیمان
دوان صنعت شرکت تولیدی، فنی، مهندسی
ساخت سازه های فلزی
واحد کنترل کیفیت
تمام اقلام ورودی به کارگاه تحت بازرسی چشمی قرار می گیرد (VT) و در مواردی که نیاز باشد بررسی تست های مخرب و غیر مخرب صورت می گیرد. لیست تجهیزات واحد کنترل کیفیت به شرح ذیل می باشد:
گونیا
کولیس
چراغ قوه
گیج جوشکاری
ست لوازم تست PT
دستگاه الکومتر
رطوبت سنج
تست رنگ (Cross Cut)
تست ضخامت فیلم تر
پرسنل دارای مداردک ASNT LEVEL، VT ، UT، MT، PT می باشند.
واحد کنترل کیفیت برای هر قطعه ای که در حال ساخت می باشد، شناسنامه قطعه صادر می نماید و تا قطعه ای تایید نشود اجازه ارسال به مرحله بعدی ساخت را ندارد.
سایر فعالیت ها واحد کنترل کیفیت:
کالیبره کردن ابزارهای کنترل
کالیبره کردن دستگاه های جوش، برش و ابزار آلات مورد استفاده در خط تولید
تنظیم دستور العمل های WOT-QCTM-ITP-QCPLAN-WPS
تهیه و تنظیم شناسنامه قطعات
نظارت عالیه در تمامی مراحل تامین مواد، تحویل محصول و اجرای صحیح WPS و استاندارد های مربوطه
انجام تست های: MT-PT-VT و کنترل ابعادی